Ungjobb ordningen for 2013 er under evaluering. Mer informasjon om dette kommer medio april.