Ungdomsråd.jpg
Ungdomsrådet i Hemnes, bevilger 10.000,- til flomrammede på Balkan.

Leder Emilie Juvik.jpg- Det var et enstemmig råd som vedtok dette, sier Emilie Juvik, leder av ungdomsrådet. Det er jo ganske naturlig at vi ønsker å bidra med litt hjelp og støtte, sier Emilie.  Ungdomsrådet i Hemnes har siden 2007 hatt felles prosjekter sammen med ungdom i vennskapskommunen vår i Serbia.  Vennskapskommune heter Prokuplje.

Gjennom prosjektarbeidet er vi blitt godt kjent med flere ungdommer både i vennskapskommune vår, og i andre kommuner i Serbia. Det blir derfor litt spesielt når den slik katastrofe rammer folk som vi har et nært forhold til, sier lederen av ungdomsrådet. 

I tillegg til å bevilge penger, så var også ungdomsrådet medarrangør på sommeravslutningen til kulturskolen. Vi kalte arrangementet for «avslutnings- og solidaritetskonsert». Gjennom matslag, loddbøker og bøsser ble det samlet inn hele 15.600.- kroner, sier Emilie. Det er vi ganske stolte av. De som møtte opp, og det var mange, viste stor giverglede!

Emilie forteller at pengene som ble samlet inn og de som rådet har bevilget – over 25.000.- kroner, skal gå til frivilligsentralen i Prokuplje. Folka på sentralen vil sørge for at pengene når frem der hjelpebehovet er størst.