UKM er en landsomfattende kulturmønstring for ungdom. Mønstringen er organisert gjennom lokale finaler (kommunenivå), fylkesfinaler og landsfinale. Alle kulturuttrykk kan delta i mønstringen.

Den lokale finalen i Hemnes arrangeres lørdag 18/2 kl 13.00 på Korgen Samfunnshus. Arrangører er Korgen Ungdomsklubb og Hemnes Kulturskole.

Dette er et åpent arrangement der alle som vil kan komme å høre og se. Det er oppnevnt en egen jury som plukker ut de deltakere som får representere Hemnes i fylkesfinalen i Bodø, som arrangeres 16. - 18. mars.


Påmeldingsfrist for å delta er 1. februar. Påmelding skjer via UKM sine sider på nettet.

Gå inn på ukm.no. Her vil du finne mer informasjon om UKM, og det ligger link for påmelding til det lokale arrangementet i Hemnes.


Ta gjerne kontakt med kulturskolen på tlf 90 85 72 88 dersom du har spørsmål.