I dag 08. mars 2022 vil det komme tre ukrainske flyktninger til Hemnes kommune, som vil bli bosatt hos oss.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen kan bosette inntil 20 flyktninger. De tre som kommer i dag vil være en del av det vedtaket.

For å forberede kommunen best mulig for den situasjon som nå kommer, har rådmannen i dag etablert en egen beredskapsgruppe. Gruppa vil ha ansvar for koordinering av arbeidet med å forberede mottak av ukrainske flyktninger.  Assisterende rådmann, Rolf Fjellestad, vil lede gruppa.