TV-aksjonen 2012

Greta Valla, Korgen, har sagt ja til å ta på seg ansvaret som leder av den kommunale komitéen i forbindelse med TV-innsamlingsaksjonen i høst. Årets aksjon går til Amnesty International Norge, og selve innsamlingsdagen er søndag 21. oktober.

Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir er svært glad for at Valla har tatt på seg oppgaven, og mener at kommunen har fått person som helt sikkert vil lede aksjonen i Hemnes frem mot et godt resultat.

Det vil etter hvert komme informasjon om hvordan komiteen vil legge opp arbeidet sitt i kommunen. Slik informasjon vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Vi ønsker Valla og hennes medhjelpere lykke til med planlegging og organisering, og ikke minst; at innbyggerne i Hemnes bidrar til et godt resultat!

Du kan lese mer om TV-aksjonen 2012 her