Et stadig tilbakevendende drøftingstema og tema til frustrasjon både for ledere og ansatte. En turnus skal i første rekke dekke avdelingens behov for å få løst oppgaver, men den skal selvfølgelig også være så godt tilrettelagt for de ansatte som mulig, - og den skal selvfølgelig være innenfor lov- og avtaleverk!

Dette er andre gang Hemnes kommune samarbeider med Fagforbundet om slike arrangement. Fra begge sider vurderes slike samarbeidsprosjekt som veldig nyttig. Selvfølgelig er partene innimellom uenige om tolkningen av lov- og avtaleverk, også i en slik setting. Men avstanden er ikke stor, og uenighetene tas med videre inn i «Ryddekomiteen», sektorens utmerkede drøftingsforum for HTV og ledere. Hemnes kommune takker Fagforbundet for godt gjennomført arrangement, og for det betydelige bidraget til et slunket kursbudsjett J

_99A5733_400x267.jpg
Rina Tustervatn - Fagforbundet

 

 _99A5723_200x300.jpg _99A5726_200x300.jpg
Ann-Kristin Moljord og Sissel-Anne Clausen fra Fagforbundet

Tilbakemeldinger fra noen av deltakerne:

«Kurset var veldig bra og veldig nyttig. Veldig greit å få diskutert sammen med representanter fra arbeidsgiversiden. Dette er definitivt en opplæring lederne trenger og jeg tror mange fikk seg en aha opplevelse underveis». 

«Veldig grei måte å organisere opplæring på. Flott at begge sider er med. Kurset bidrar til samme forståelse av HTA og AML, og bidrar til bedre samarbeid tror jeg. Fikk inntrykk av at alle som var på kurset ønsket å får til et godt klima i omsorgssektoren».

«Jeg syns kurset var veldig bra. Bra at tillitsvalgte og ledere har samme opplæring på turnus. Kursholderne var god til å lære bort og hadde mye kunnskap både om turnusskriving samt lovverket knyttet opp mot turnus».

«Synes kurset var informerende. Har deltatt på en del turnuskurs før, men synes denne her var bra. Kunne muligens vært litt mer komprimert. Men for de som ikke har deltatt på slike kurs før, tenker jeg at de fikk rikelig med informasjon, og opplæring».

«Det var flinke kursholdere, og nyttig lærdom for både ledere og tillitsvalgte».