Korgen IL.png Trim i lag – tildeling til Korgen I.L.

Korgen I.L. har fått tildelt kr. 7000.- til et prosjekt kalt «Fleraktivitet for alle». Dette går rett inn i tenkingen i Plan for Fysisk Aktivitet og Naturopplevelser som er under revidering nå, og Hemnes kommune vil oppfordre alle til å delta i aktivitetene.

TRIM  I  LAG
Dette er tittelen på et program for bedring i folkehelsa, iverksatt av Nordland fylke. Korgen IL har etter søknad fått tilsagn på kr. 7.000 for å ha en del tiltak i drift. I hovedsak er dette et samarbeid mellom Trim, Ski og Orientering. En antarat også Fotball slutter seg til opplegget.

Aktiviteter
1. Barn
Allidretten for barn i alderen 6-9 år skal gå i vinterhalvåret og inneholde allsidig fysisk utfoldelse , herunder turn og dans mv. i gym.sal , noe svømming samt aking og ski. Ca 1 time i uka. Det blir gitt instruksjon og opplæring i denne gruppa.

2.  Barn – ungdom – voksne
Her blir det et bredt tilbud for gruppene over ca 9-10 år:
Tirsdager og torsdager kl. 18-19 i lysløypa:
Gå, jogg, trening. En dag mest intervall.
Åpent hus i klubbhuset.

Søndager kl 12, frammøte Rådhuset: 
Tur, 4-8 km, gå, jogg, trening
Her vil det bli organisert grupper etter egenferdighet, altså for utrente, noe
trente og for dem som trener regelmessig.
Det vil bli gitt noen enkle råd og veiledning til dem som måtte ønske det.

Når det blir skiføre, vil det bli lagt til rette for trim/trening på ski i lysløypa.
Søndagsturene vil kunne gå som tidligere, eller lagt til ski på fjellet, etter avtale.

Oppstart er satt til tirsdag 25.september.

Korgen, 10.9.2012

Jan G Buvik
koordinator