Trenor Vinduer AS på Hemnesberget er andre virksomhet som er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift i Hemnes. I den anledning vil ordfører Kjell Joar Petersen Øverleir overrekke et diplom ved en markering hos bedriften fredag 01.11. 2013  kl. 10.30.

Trenor Vinduer AS var den bedriften som tok initiativet ovenfor Hemnes kommune om å bli miljøfyrtårnkommune.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For mer informasjon om miljøfyrtårn, se:  http://miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn_100x85.jpg