Det er i hovedsak to grupper med personer med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose. Disse må få dokumentasjon på at man tilhører gruppen fra spesialisthelsetjenesten (sykehusene). 

Gruppe 1: 

-              Organtransplanterte
-              Benmargstransplantasjon siste 2 årene 
-              Pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
-              Alvorlig og moderat primær immunsvikt
-              Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
-              Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: 

-              Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
-              Pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten
-              Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Personer som har fått dokumentasjon på at man tilhører gruppen som skal tilbys tredje vaksinedose kan ringe koronatelefonen 90 80 42 06  for å bli satt opp til time. Dokumentasjon framvises når du skal vaksineres.

Les mer om tredje vaksinedose på FHI sine nettsider