Hemnes kommune arbeider i disse dager med trafikksikkerhetstiltak ved Finneidfjord barnehage. Målet med tiltaket er å endre trafikkmønsteret ved inn og utfarten for å sikre trafikksikkerheten ved levering/henting til barnehagen. Foruten ny parkeringsplass for ansatte og endring av trafikkmønsteret ved henting/bringing til barnehagen omfatter tiltaket asfaltdekke på parkeringsareal og innfarten, ny gangvei mellom ansatteparkering og ny port inn til barnehagen,belysning og forskjønning av arealet foran samfunnshuset.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 626 000,- eks mva.