Kommunen har registrert en viss interesse for tomter i Finneidfjord industriområde. På den bakgrunn er det prosjektert ei sjølfinansiert klargjøring med utbygging av veg, vann og avløp (VVA). Det betyr at inntekter fra salg av tomtegrunn skal gi inntekter til å klargjøre området for bruk. Siden kommunen i utgangspunktet ikke har ledige investeringsmidler må vi selge 80 prosent av arealet for at inntektene skal strekke til. Salget har derfor et forbehold om at utbygging bare kan skje dersom 80 prosent eller mer finner en kjøper.

Det er laget en foreløpig tomteinndeling av kommunens areal. Av denne tomteinndelingen følger bestemte traseer for ledningsnett og veger. Kommunen vil være imøtekommende overfor de som ønsker en annen tomteinndeling, men dette kan ha en prislapp som må vurderes nærmere. Frist for å søke tomt er satt til 13. januar 2014.

Kontaktperson: Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no