Hemnes kommunestyre har i møte 4. mai 2017 fastsatt slike adressenavn:

  • Vallaveien for veg fra XE6 ved Vallabotn til Utimoen med arm til bru over Røssåga
  • Kjennsvassveien fra grense mot Rana til Gresvassdammen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra denne kunngjøring og klagefrist er 2. juni 2017.

Du finner saksdokumentene som vedlegg her. Flere opplysninger om vedtaket og klage får du av saksbehandler Trond Møllersen, tlf. 7519 7133.