Følgende priser ble utdelt:

 • Ildsjelprisen
 • Byggeskikkpris
 • Tommelen opp pris
 • Ærespris Tommelen opp
 • Kulturprisen

  Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris ble tildelt Jarl Valåmo

  Begrunnelse for prisen:

  Jarl Valåmo begynte som aktiv fotballspiller i 1970 - 12 år gammel - og han avsluttet i 1999.

  I 1973 begynte han som fotballdommer - noe han fortsatt holder på med.

  I 1975 begynte han som trener for guttelaget, og i 1978 tok han trenerkurs og er B-trener. Samme år og året etter var han trener for guttekretslag i fotball, noe han også var i 1989.

  Han har trenet aldersbestemte klasser i fotball i 25 år, og seniorlaget i 9 år. Det vil si at han har drevet som trener i 34 år.

  I 1982 var han initiativtaker til en kommunal serie i 7-er fotball i Hemnes.

  I 1997 var han primus motor for oppstart av Korgen Cup (senere Tine Cup, og han er fortsatt støttespiller i arrangementet

  Han var en drivkraft da det første kunstgressdekket ble lagt i Korgen, og han er byggeleder for det nye dekket som ble lagt i år.

  Han har vært leder av Korgen I.L. i 4 år, leder av fotballgruppa og styremedlem i 13 år.

  Han var også noen år med i idrettens kontaktutvalg og styremedlem i Helgeland Fotballkrets.

  På tross av at han forhåpentligvis har mange gode år igjen, så er det ei imponerende merittliste som allerede følger denne mannen.

  Ildsjelpris 2008

  Jarl Valåmo tildeles årets Ildsjelpris

  Hemnes kommunes byggeskikkpris ble tildelt Ragnhild og Harald Horgen samt Marie og Øystein Kibsgaard

  Begrunnelse for prisen:

  Komiteen vurderer det restaureringsarbeidet som er gjort som meget godt i forhold til å skape et godt nærmiljø i form av ivaretakelse av det opprinnelige. Eiendommene er fra hver sin tidsepoke.

  Ragnhild og Harald Horgens hus er oppført i 1911 i Sveitserstil, og det under restaureringsarbeidet tatt utgangspunkt i den gamle stilen. Ny veranda er bygget opp over to etasjer, og elementer fra den gamle verandaen er brukt på den nye.

  Marie og Øystein Kibsgårds hus er bygget i 1937 i typisk funkisstil, senere utvidet mot øst. Under restaureringen har eierne vært tro mot funkis-stilen. Utseende og vindustyper er beholdt, og den gamle taksteinen er tatt vare på og lagt tilbake etter at nytt tak er lagt.

  I grensen mellom eiendommene, som ligger side om side, er det bygget garasjer som samtidig som de er tilpasset hverandre, også står i stil med sine respektive hovedhus. Dette binder eiendommene fint sammen.

  Begge eiendommene har også fine hageanlegg som forskjønner omgivelsene.

  Begge rehabiliteringsprosjektene er nært knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, og kan med sin plassering i et kulturhistorisk område i Korgsjyen i det gamle sentrum av Korgen stå som et forbilde for framtidig restaurering og byggevirksomhet i Hemnes kommune.

  Byggeskikkprisen 2008

  Vinnere av årets ildsjelpris. Harald Horgen, Ragnhild Horgen og Marie Sjøgård

  Hemnes vels Tommelen opp pris ble tildelt Hemnesberget sanitetsforening . Ærespris ble tildelt Turid Thesen.

  Begrunnelse for prisene:

  Stort engasjement både på Hemnesberget og utafor bygda. Turid Thesen fikk æresprisen for sitt store engasjement spesielt i Romania.

  Tommelen opp 2008

  Aina Leirvik, leder i Hemmnesberget sanitetsforening mottar "Tommelen opp" prisen

  Ærespris tommelen opp 2008

  Turid Thesen mottar "Tommelen opp" ærespris

  Hemnes kommunes kulturpris ble tildeltt Odd Bleikvassli.

  Begrunnelse for prisen:

  Odd Bleikvassli er en lokal kulturpersonlighet med stort selvlært kunnskapsområde om bygdas historie, så vel den bofaste som den samiske. Han er svært opptatt av å holde tradisjonene i hevd, og at den oppvoksende slekt skal få del i tradisjonene. I samarbeide med andre har han fått utgitt boka "Bleikvassli – ei bygd og ei slekt" i 2002, og han stiller mer enn gjerne opp i ulike sammenheng for å dele med andre av sin store lokalkunnskap. Han er en hverdagsord-kunstner av sjelden format med en utrolig kreativ lokal språkbruk. Han er en ihuga samler av antikvariske bøker med sjeldne førsteutgaver som han har en betydelig samling av. I tillegg har han en stor samling av gamle skolebøker som etter hvert skal få sin plass på "Gammelskola", som han har vært en stor drivkraft for å få restaurert. Om ikke med hammer og sag, men som igangsetter og drivkraft i å få skaffet tilveie økonomiske midler til restaureringsarbeidene. Videre har han hatt en klar visjon om hvordan "Gammelskola" skulle bli til av bruksmuligheter for bygda, og den brukes nå i utrolige mange sammenhenger." Han er en viktig lokal kulturbærer i Hemnes kommune, og en verdig kandidat for å motta kulturprisen.

  Kulturprisvinner 2008 Odd Bleikvassli

  Odd Bleikvassli mottar årets kulturpris av ordfører Kjell-Idar Juvik