omsorg2.jpg

I år har omsorgstjenesten mottatt ekstremt mange søknader på feriejobb. Mange av disse er svenske medisinstudenter, men det er også lokale ungdommer/studenter og andre. Kommunen har de siste årene hatt en tiltakspakke for å rekruttere ferievikarer, og mange av vikarene er interessert i å binde seg for 6 uker med de vilkårene som følger med.

Det er imidlertid tjenestens behov som regulerer hvor mange som får dette tilbudet. Så langt ser det bra ut for gjennomføring av ferieavviklingen i år, og det er vi veldig tilfreds med. Det jobbes nå intensivt med å få alle detaljene på plass, med turnuser, avtaler, informasjon til vikarene o.s.v.  

Søknadsfristen er for lengst ute, og det er satt strek for å kunne søke feriejobb nå. 

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder Omsorgstjenesten

Tlf 97899965/75197117