Donasjon.png

Kulturmidler:
Det kan gis tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet i Hemnes Kommune innenfor det utvidete kulturbegrep. Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom, herunder skolekorps og barne-/ungdomsforeninger.

Under posten andre kulturformål kan også andre søke, men ungdomsrelaterte tiltak vil bli prioritert.

Tilskudd forebyggende rus/ungdomsarbeid:
Det kan også søkes tilskudd til rusforebyggende tiltak – primært ungdomstiltak.

Tilskudd Hemnes ungdomsråd:
Hemnes ungdomsråd har en tilskuddspott for ungdomsrelaterte tiltak som det kan søkes på.

Tilskudd festivaler:
Her kan det søkes midler til festivaler som avholdes i Hemnes i 2015.

Søknadsskjema finner du her:

Papirutgaver kan også hentes på servicekontoret.

Søknadsfrist: 20. april 2015.

Søknad sendes til:
Hemnes kommune,
Sentrumsv. 1
8646 Korgen