Tilskudd til private veier for 2017 skal nå fordeles. Tilskuddet gjelder utbedring og vedlikehold av private veier til fastboende med vei lengde over 300 meter. Søknader skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag. Søknaden sendes Hemnes kommune Tekniske tjenester, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Saksbehandler er Magne Linvik. Søknadsfrist er 20. juni

 

Publisert | Oppdatert 23. april 2018