Søknaden sendes Hemnes kommune Tekniske tjenester, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.

Søknadsfrist er 15. juni.

Saksbehandler er Magne Linvik.