vei.jpg

Hemnes kommune gir tilskudd til opprustning av private veier. Søknadsordningen gjelder vedlikehold av private veier til fastboende, med veilengde over 300 m.

Interesserte søkere sender inn søknad med beskrivelse av utbedring og kostnadsoverslag til :


Hemnes kommune 

Tekniske tjenester v/Magne Linvik.

Søknadsfrist:  15. juni 2013.