Hemnes kommune gir tilskudd til opprustning av private veier med lengde over 300 m. Tilskuddsordningen gjelder veier til bebodde boliger.

Interesserte søkere sender inn søknad med beskrivelse av utbedring og kostnadsoverslag til Hemnes kommune Tekniske tjenester v/Magne Linvik.

Søknadsfrist: 20. juni 2011