Interesserte søkere sender inn søknad med beskrivelse av utbedring med kostnadsoverslag til Hemnes kommune TEK v/Magne Linvik. Søknadsfrist: 30. juni 2009.