Tilskudd til private veier for 2018 skal nå fordeles. Tilskuddet gjelder utbedring og vedlikehold av private veier til fastboende med vei lengde over 300 meter. Søknader skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag. Søknaden sendes Hemnes kommune Tekniske tjenester, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Eller epost: postmottak@hemnes.kommune.no  Søknadsfrist er satt til 18. juni.

 

Enhetsleder TEK