Kulturmidler:

Det kan gis tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet

i Hemnes Kommune innenfor det utvidete kulturbegrep.

Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom, herunder skolekorps og barne-/ungdomsforeninger.

Under posten andre kulturformål kan også andre søke, men ungdomsrelaterte

tiltak vil bli prioritert.

Tilskudd forebyggende rus/ungdomsarbeid:

Det kan også søkes tilskudd til rusforebyggende tiltak – primært ungdomstiltak.

Tilskudd Hemnes ungdomsråd:

Hemnes ungdomsråd har en tilskuddspott for ungdomsrelaterte tiltak som det kan søkes på.

Tilskudd festivaler:

Her kan det søkes midler til festivaler som avholdes i Hemnes i 2016.

Merk: Fra i år av kan det kun søkes elektronisk.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 20. april 2016