logo.gif

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med  lunsj søndag.

  • 6.-8. mai på Tjøme i Vestfold og Telemark
  • 16.-18. september i Selbu i Trøndelag

Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Målet med helgekursene er at unge får støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får deltakerne snakket med fagpersoner samt delt tips og råd med hverandre. Det er også lagt vekt på sosiale aktiviteter på kurset.

Deltakere på Tid til å være ung? gir uttrykk for at det er nyttig med kunnskap om demens, og at de etter kurset har en bedre forståelse for situasjonen og tro på at de klarer å møte utfordringene.

For mer informasjon ta kontakt med:
Celine Haaland-Johansen
Epost: helgekurs@aldringoghelse.no
Telefon: 93089398

For mer informasjon og påmelding se: www.aldringoghelse.no/tid-til-a-vaere-ung/

Vi vil til enhver tid forholde oss til gjeldende nasjonale og lokale råd og tiltak for smittevern. Det tas forbehold om endringer og mulig avlysning på grunn av koronasituasjonen.