I forbindelse med vårflommen og økt vannføring i vassdragene forventes det at vi får overløp på terskelene på Kyllingmoveien og Bygdåsveien.

Hemnes kommune oppfordrer trafikkanter til å vise varsomhet og ikke kjøre over terskelen ved større overløp. Det kan også påregnes at veiene stenges med bom på kort varsel.

Terskel over Bygdåselva