Veien til Bygdås og Bygdåsmoen er steng ved terskelen over Bygdåselva. Veien mellom Forsmoen og Bygdåsmoen blir nå tatt opp med fres.