På grunn av arbeid på vannledningsnettet, vil det bli foretatt vannavstengning på deler av Bleikvassli vannverk tirsdag 08.10.13 mellom kl. 10.00 og 13.00.Vi anbefaler alle å holde hovedkranen avstengt i tidsrommet.

Hemnes Kommune

Tekniske tjenester