Ledig stilling innen VA

100% fast - f.o.m. d.d.

Hemnes kommune står foran store investeringer innen fagområde vann og avløp.  I denne forbindelse er det behov for å styrke drift og vedlikehold med en fast stilling i 100 % som fagarbeider VA.

Arbeidssted:
Alle kommunens VA anlegg og andre installasjoner tilhørende ansvarsområde til Enhet for Tekniske tjenester.

 

Hovedarbeidsområder:
Den som ansettes skal i hovedsak arbeide med drift og vedlikehold av kommunens VA-anlegg, med hovedarbeidsoppgaver innen avløpsrensing og pumpestasjoner for avløpsvann.

Det må også påregnes deltakelse i kommunens vaktordninger.


Kvalifikasjonskrav:

Vi søker deg som har fagbrev i relevante fag og -eller annen tilsvarende relevant teknisk utdanning. Realkompetanse og allsidig praksis, kan etter nærmere vurdering, kompensere for krav om fagbrev.

 

Det er ønskelig at du har erfaring fra drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Grunnleggende kjennskap til mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser er også en fordel, men ingen krav da opplæring vil bli gitt.

Det er også ønskelig med kunnskap innen data og SD-anlegg.

Søkere som ikke har driftsoperatørkurs for vann og avløpsrenseanlegg må være villig til å gjennomføre dette.

Du er samarbeidsvillig, har evne til å arbeide selvstendig og i team.

Førerkort min. kl. B, samt førerkort for traktor vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

  • Variert arbeid i et positivt arbeidsmiljø
  • Store og utfordrende oppgaver i forbindelse med drift og utvikling av kommunens VA - anlegg

 

Tilsettings- og lønnsvilkår

  • Tilsetting vurderes etter utdanning, praksis og skikkethet for stillingen, og etter gjeldende vilkår i lov, avtaleverk og reglement.
  • Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale. 
  • God pensjonsordning i KLP.

 

Søknad sendes:

Elektronisk her

Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen


Søknadspapirer vil ikke bli returnert!