Bygninger skal være tatt i bruk eller ferdiggodkjent før eiendomsskatten skrives ut.
Dersom bygninger er revet, brent eller på andre måter har blitt så alvorlig skadet i løpet av 2011 at de ikke lenger kan brukes, skal det ikke beregnes eiendomsskatt for disse. Eiendomsskattekontoret ber om å få tilbakemelding om slike bygninger.
Der det er behov for befaring med innvendig besiktigelse, vil hver enkelt eier bli kontaktet.
Takstnemnda vil fastsette taksten og skatteseddel vil bli utsendt innen 1. mars 2012.
Taksten vil kunne påklages til overtakst.
For eiendommer der det ikke er endringer, vil taksten fra 2011 være uendret.