Svalengsveien er stengt grunnet skred etter store nedbørsmengder i form av regn. Veien blir åpnet når skredfaren er over.