Svalengsveien stenges med bom i kveld kl  22 00. Veien stenges med bakgrunn i NVE`s varsel om ekstrem skredfare i Nordland. Tidspunkt for åpning av veien vurderes fortløpende opp mot nedbørsmengder og stedlige forhold.

www.varsom.no