Svalengsveien er stengt med bom grunnet skredfare i området. Tidspunkt for åpning av veien vil bli vurdert fortløpende opp mot nedbørsmengder og stedlige forhold.