Skredfaren i fjellet mot Svalengsveien er nå over, og veien er åpnet for trafikk.