Spørreundersøkelsen har gått ut til 233 bedrifter/ næringsdrivende som e-post. 112 av de inviterte bedriftene har besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 48 %. Undersøkelsen ble gjennomført undersøkelsen i tidsrommet 19/2 – 3/3. 2013. Respondentene er anonyme. Hemnes kommune takker alle som har tatt seg tid til å svare!

Resultatene kort oppsummert:

• Undersøkelsen avdekker et sterkt engasjement i næringslivet i Hemnes: Svarprosenten er på hele 48% og respondentene har kommet med mange synspunkter og innspill gjennom undersøkelsen.

• Undersøkelsen indikerer tydelig at Hemnes Kommune er en imøtekommende og åpen kommune der det er enkelt å finne frem til riktig person, og ukomplisert å finne svar på det man lurer på.

• Hemnes Kommune får også høy score på «service og oppfølging» fra næringslivet.

• Kommunen får veldig godt skussmål på alle spørsmålene som går på rammebetingelser for lokalt næringsliv, med unntak av svak score på planverk.

• Optimisme og fremtidstro: Nærmere halvparten av de spurte i undersøkelsen ønsker å investere og utvide.

Resultatene fra undersøkelsen vedlegges.

For spørsmål ang. undersøkelsen, kontakt ordfører Kjell Joar Petersen Øverleir; Tlf. 918 69 522