BabyBefolkningsøkningen på 57 personer er den 5 største i Nordland og utgjør 1,24%.

Fødselsoverskuddet i 2009 var på 14, som er det 8 høyeste i Nordland. Prosentvis i forhold til folketallet er fødselsoverskuddet det 5 høyeste i Nordland.

Nærmere om befolkningsutviklingen finner du her