Vedlagt finnes strategiplan for Indre Helgeland Regionråd: