Den verste gjørma fjernes, veibanen planeres med gravemaskin, før det utlegges duk og kjøres på stein fra steintippen i Halvardalen. Statens vegvesen har satt restriksjoner på at transport av massene på Fylkesveien kun skal skje på "frossen" vei, men slik forholdene er nå bør dette gå bra. Øvrig rehabilitering vil bli utført i løpet av sommeren 2009.