Bleikvassli barne- og ungdomsklubb ble onsdag kveld åpnet med stor festivitas. Klubben har vært stengt i en lang periode under ombygging av Bleikvassli skole, og det var en etterlengtet kveld både for ungdommen i Bleikvassli og de ansatte. Klubben har fått nytt kjøkken samt en betydelig oppgradering av klubblokalene.
Klubbleder Karin Berg ønsket velkommen både til inviterte foreldre, ungdom, ordfører og kultursjef. Det vanket gode ord og blomster både til dugnadsfolk og ungdommen som har deltatt i arbeidet med klubben. Ordfører Kjell Joar ga blomster til klubbleder Karin for en enestående stå-på vilje gjennom hele byggeprosessen, og Christina Lenningsvik mottok en sjekk fra kommunen til innkjøp av utstyr til klubben. Vi ønsker lykke til med den fine klubben.

Blomster-til-Karin.jpg

Klubbleder Karin Berg får blomster fra ordfører Kjell Joar Petersen Øverleir

Ansatte.jpg

Fornøyde ansatte på klubben. Fra venstre: Sara Eiterjord, Karin Berg, Maria
Oksfjellelv og Sylvia Otervik

Karin-viser-frem-kjøkkenet.jpg

Karin viser stolt frem det nye kjøkkenet

Roy-og-Karin.jpg

Roy mottar blomster for godt dugnadsarbeid

Christina-og-Solveig.jpg

Christina og Solveig får bøomster for god hjelp med oppussingen

Gave-fra-kommunen.jpg

Christina mottar gave fra kommunen til klubben

Ungdom.jpg

Ungdommen var der