Storsatsing på digital infrastruktur i Kommunene Hemnes og Hattfjelldal

Prosjektet og status presenteres kl. 11.00, fredag 30.06. i Korgen,
Kommunestyresalen, Rådhuset.


Pressekonferansen avsluttes med lunsj.

Tilstede fra Hemnes kommune:
Ordfører Christine Trones
Rådmann Amund Eriksen
Stabsleder Sissel Karin Berg
Fagleder IKT Mikal Jenssen

Tilstede fra Hattfjelldal kommune:
Ordfører Harald Lie
Rådmann Stian Skjærvik
Byggeleder Thor Hugo Hansen
IKT-leder Børge Odden

Til stede fra Nordland Fylkeskommune:
Henry Andorsen

Tilstede fra Villmarksnett:
Daglig leder Terje Nilsen

Kommunene Hattfjelldal og Hemnes er glade for å kunne invitere innbyggere og
næringsliv med på en moderne digital tidsalder ved å tilby fibernett i store deler
av kommunene.

I disse dager kan innbyggerne i de to kommunene ta i bruk nytt fibernett mellom kommunene. Dette er en del av en felles storsatsing for å gi innbyggerne i utkantkommunene samme digitale infrastruktur som tas som en selvfølge av mange som bor i mer sentrale strøk.

Bygging av fiberforbindelsen i og mellom kommunene Hattfjelldal og Hemnes startet opp sommeren 2015, og siste arbeidsdag før påske 2017 overtok kommunene fiberen fra leverandøren. Målet med prosjektet har vært å skaffe moderne infrastruktur til innbyggere, næringsliv og kommunal virksomhet i de to kommunene. Fiberen har vært ønskelig infrastruktur i kommuner som ønsker vekst, tilflytning og et moderne næringsliv.

Fakta:
Hattfjelldal kommune var tidlig ute og bygde første del av sin fibersatsing allerede i 2011, med bygging av stamfiber mellom Hattfjelldal og Storuman kommune. I 2012 ble det bygd aksessnett i Hattfjelldal sentrum. I 2014 ble det bestemt at man ønsket ytterligere satsing og valgte da å gjøre dette i samarbeid med nabokommunen Hemnes. Det ble søkt midler fra NKom og Nordland fylkeskommune og prosjektet kom i gang i 2015. Totalt har kommunene brukt omlag 40 millioner på prosjektet, hvorav 50 % er egenfinansiert. Prosjektet tatt lengre tid enn planlagt og kostnadene har blitt 8- 9 millioner høyere enn opprinnelig beregnet.

Prosjektet har bidratt til fiberkabel i områdene:

  •  Mellom kommunene Hattfjelldal og Hemnes, fra Hattfjelldal sentrum via Hjartfjellneset og ned fra Røssvassbukt til Korgen sentrum
  • Bleikvassli
  • Bleikvassli Gruber
  • Halvardalen
  • Leirskardalen/Tverrå

Fra før har Hattfjelldal kommune fiberkabel i områdene:

  • Svenskegrensen – Krutfjell – Hattfjelldal
  • Hattfjelldal sentrum

Det er opprettet et interkommunalt selskap - Villmarksnett - som skal drifte fiberkabelforbindelsen og håndtere innholdsleverandører og salg av tilgang til
innbyggere og næringsliv. De første innholdsleverandørene er allerede på plass, og det jobbes på spreng for å få koplet opp de som ønsker å benytte tilbudet.

Allerede nå er noen privatkunder og kommunale enheter begynt tilkoplingen og det planlegges å kunne få med enda flere nå i juni og gjennom sommeren.
Kommunene ser nå i fellesskap på muligheten for å bygge videre ut i andre deler av kommunene.

Velkommen!