De store nedbørsmengdene den senere tiden har medført en del mindre jordskred. Skred og utgraving/oversvømmelse har medført redusert fremkommelighet på de kommunale veiene blant annet på Øverleirvollen og ved Stran i Leirskardalen, og i Prestenget på Hemnesberget . Tiltak er iverksatt.

Det renner vann over terskelen på  Kyllingmoveien. Veiene er åpen for trafikk, behov for stenging vurderes fortløpende.

Hemnes kommune anmoder publikum om å melde ifra til kommunen dersom man registrerer ras, utgravinger eller tette vannveier som kan ha betydning for sikkerheten eller kan medføre større skader.

Jordskred ved Øverleirvollen. Veien er rensket og åpen for trafikk