NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare, faregrad 4, for regionene Svartisen og Helgeland. Varselet er gjeldende fredag 12. februar. 

For Helgeland: "Det forventes store naturlig utløste skred. Fokksnøflak kan legge seg over et vedvarende svakt lag med rim, som gir meget ustabile forhold!"