NVE har sendt ut varsel om betydelig snøskredfare, faregrad 4, for Helgeland torsdag 19. og fredag 20 april.

I henhold til gjeldende varslingsrutiner viderevarsler Fylkesmannen alle berørte kommuner og Fylkesberedskapsrådet. Varslene utstedes regionvis og mer detaljert info kan leses her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland/