ForskningsskipOmrådet er veldig godt egnet for studier av sedimentstabilitet og fare for utglidning på havbunnen, og benyttes som feltlaboratorium til forsøk og testing med forskjellig typer instrumentering. Disse kan bidra til å finne de metoder som best kan avsløre om sedimenter kan være ustabile. Dette er problemstillinger som er aktuelle verden over i forbindelse med utbygginger i strandsonen, i havneområder og innen offshore oljeaktivitet.
I år blir det ekstra stor aktivitet. 18.-19. juni kommer F/F G.O. Sars inn i fjorden for å ta lange borkjerner fra sjøbunnen. F/F G.O. Sars tilhører Universitetet i Bergen, og er norges største forskningsfartøy. 21. juni kommer NGUs fartøy F/F Seisma til Finneidfjord, og blir i området i to uker for å utføre en rekke eksperimenter.
Første uken kommer et team fra det nasjonale britiske oseanografiske instituttet i Southampton om bord for å kartlegge et område med 3D seismikk. Det er en veldig tidkrevende prosess, hvor båten tauer en ramme og kjører linjer med 1m! linjeavstand. Resultatet blir en kube hvor man kan studere lagdelingen i sedimentene i stor detalj. Senere kommer et tysk team om bord med instrumenter for å studere fysiske egenskaper og poretrykk i sedimentene og innimellom skal det settes ut lyttebøyer på bunnen og skytes seismikk med en liten luftkanon. Studiene inngår i forskningsaktiviteten til det internasjonale senteret for geohasard (International Centre for Geohazard, ICG), et av norges sentere for fremragende forskning, og utføres i samarbeid med Universitetet i Bergen. ICG er et samarbeid mellom NGI, Norsar, NGU, NTNU og Universitetet i Oslo. Aktiviteten i år er finansiert av Seabed- gruppen, som er en konstellasjon av oljeselskaper ledet av Statoil. Formålet er å framskaffe kunnskap som kan gjøre utbygging av oljefelter på dypt vann tryggere.