Hemnes kommune forvalter en krisepakke i forbindelse med COVID-19, bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartement og fordelt via Fylkesrådet i Nordland.

Hemnes kommune er tildelt kroner 1,37 millioner, og disse er tilgjengelig for kvalifiserte søkere gjennom søknad til Hemnes kommune via regionalforvaltning.no  

Søknadsfrist er mandag 14. september 2020, og tildeling vil bli gjort i.l.a oktober/november 2020. Hvis ikke alle midlene blir disponert, vil midlene lyses ut igjen

​Hvem ordningen gjelder for

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til, næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges.

Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hva som vektlegges ved vurdering av søknaden

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

b) I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Fylkesrådet i Nordland ber om at prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser, prioriteres.

Det opplyses at dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskuddet gis i henhold til regler for offentlig støtte.

 

 

Hvordan søke?

Søknad sendes inn på regionalforvalting.no

  1. Du må registrere deg som søker før du kan søke. Registrerte søkere kan gå direkte til Logg inn i menyen til venstre.
    Nye brukere må registrere seg under Registrering i menyen til venstre.Velg «Opprett ny søknad»
  2. Velg støtteordning: Hemnes kommune – ekstraordinært næringsfond Covid-19
  3. Velg fylke: Nordland Fylke
  4. Skriv tittel på søknaden. F.eks: "Søknad om støtte til [firmanavn]"
  5. Klikk «Opprett søknad»
  6. Fyll inn informasjonen som etterspørres i fanene, kortfattet og enkelt forklart

Annen informasjon

Søknadsfrist er satt til mandag 14. september 2020 kl. 23:59.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Utbetaling kan likevel delvis gjøres etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

​Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om ordningen: Marit Valla 954 76544 / marit.valla@hemnes.kommune.no

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.