Kulturskolen - Kulturskolelærere

30 % Småmessing, vikariat fra dags dato - 31.12.13
30 % Kunst, fast fra dags dato
20 % Piano/tangent, fast fra 01.11.13

Oppgi hvilken stilling du søker på.

Hovedarbeidsområder
Småmessing 30 %:
Undervisning på trompet, kornett og horn samt undervisning knyttet til kulturskoletime i SFO (team).
Kunst 30 %:
Undervisning av kulturskoleelever i grupper, samt undervisning knyttet til kulturskoletime i SFO (team).
Piano/tangent 20 %:
Undervisning av piano og keyboardelever, samt fungere som repetitør ved konserter og forestillinger.

Kvalifikasjonskrav
Det er ønskelig at søkere til stillingene har godkjent faglig- og pedagogisk utdanning. Søkere med høg realkompetanse
vil bli vurdert.
Personlig egnethet vektlegges.

Tilsettings- og lønnsvilkår
Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende 
lover, regler og tariffavtaler. Medlemskap i SPK med 2 % pensjonsinnskudd.

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om 
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.


Søknadsfrist    25.09.2013    Utlyst dato    12.09.2013    Vårref    13/

Kontaktpersoner
Navn    Tittel    Telefon    Mobilnr    Epost
Elisabeth Ødegård    Fagleder kulturskolen75 19 70 69    91 52 23 75    Elisabeth.Odegard@hemnes.kommune.no