Korgen Fysak barnehage - Pedagogisk leder

100 % fast fra 01.10.2013

Barnehagen har 60 helplasser. Barna er delt i 2 baser hvor hver base har to pedagoger. For tiden har vi 11.4 årsverk.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker pedagogisk leder med godkjent førskolelærerutdanning, som er utviklings- og endringsmotiverte, 
løsningsorientert, gode på å samarbeide og som har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning og danning.

Vi kan tilby
Et levende og inkluderende arbeidsmiljø, mye frisk luft, store påvirkningsmuligheter, herlige ski og turopplevelser og et 
stort fokus på fysisk aktivitet.
Hemnes kommune har vedtatt en plan for veiledning av nytilsatte nyutdannede førskolelærere.

Tilsettings- og lønnsvilkår
Tilsetting på gjeldende vilkår. 
Rekrutteringstiltak: Minstelønn kr 405.100 med godkjent utdanning.
Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju.
Politiattest av nyere dato.
Vi oppfordrer menn til å søke.

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om 
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.


Søknadsfrist    25.09.2013    Utlyst dato    12.09.2013    Vårref    13/

Kontaktpersoner
Navn    Tittel    Telefon    Mobilnr    Epost
Merethe Vatshaug    Styrer barnehage    75 19 73 80    48 03 96 99    merethe.vatshaug@hemnes.kommune.no