image.png

  • Veien til Tømmermoen og Kyllingmoen er stengt over terkelen på Røssåga grunnet tapping fra Statkrafts anlegg. Her blir veien via Bjursælmoen åpnet som alternativ adkomst.
  • Grunnet stor vassføring i Røssåga etter siste døgns nedbør er veien/terskelen til Bygdås og Bygdåsmoen er ikke farbar med personbil . Flomskader på omkjøringsveien mellom Forsmo og Bygdåsen medfører at denne veien ikke blir åpnet.
  • Svalengsveien er fortsatt stengt grunnet skredfare.