Hemnes kommune har vedtatt renovering av Korgen nedre kirkegård 2019.

Vedtaket er i henhold til anmodning fra Hemnes Kirkelige Fellesråd og fremtidige krav og behov for gravplasser i Korgen jfr. gravferdsloven.