Stemmerett

Hemnes kommune ønsker å markere at det i år er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett.
Dette gjør vi med en Festaften i Aulaen på Hemnesberget den 7. juni kl. 19:00.

Her vil Gerd Liv Valla holde et lite foredrag med tema «Kvinnestemmerett i hundre år. Hva har vi oppnådd og hvor går vi?». Det blir også et lite foredrag om foregangskvinner i politikken i Hemnes.

Av musikalske innslag kan vi nevne bl.a. HeKS og Anna Anita Jaskiv. I tillegg blir det både korps, pianokonsert og allsang. Ungdomslaget i Leirskardalen og Sanitetskvinnene bidrar med teaterinnslag og det vil også bli vist små filmsnutter.

Middagsbuffeten blir levert av Albertines Hus på Hemnesberget og det blir salg av øl, vin og mineralvann.

Arrangementet er åpent for alle. Prisen pr. person, inkludert middag, er kroner 375,-. Påmeldingsfristen er den 24.mai og påmelding skjer ved innbetaling til bankkonto: 4509.31.09051. Husk å noter navn på de du melder på.

Hjertelig velkommen til Festaften den 7.juni!!

Se vedlagte informasjon: