Stedsutvikling sentrum Hemnesberget
Torggata

             1.jpg

                          (Illustrasjonsfoto av Torggata)

 

Prosjektet stedsutvikling Hemnes sentrum er og har vært under arbeid siden 2009. Dette er et prosjekt delt i 3 deler der Sjøgata og gjestehavna var første del (ferdigstilt 2009/2010), Torggata andre del og torget med tilhørende veier er planlagt som tredje og siste del.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hemnes Kommune og Nordland fylke, der ca halvparten av prosjektkostnaden dekkes av Nordland fylke ved søknad om stedsutviklingsmidler. Dette er midler som blir tildelt prosjekter som forskjønner, har fokus på trafikksikkerhet, universell utforming og gjør gater, veier, områder mere attraktive.

Torggata
Fortauene i Torggata ble ferdige uke 37. Klargjøring asfaltering, kantpynting og asfaltering gjennomføres fortløpende i løpet av uke 38/39. Prosjektet skal stå ferdig uke 40 med unntak av gatebelysning som vil bli levert og montert i løpet av oktober.

2.jpg3.jpg
Med i prosjektet er innkjøp av et par benker og et par krukker for beplantning. Disse blir kjøpt inn, men ikke utplassert før våren 2014.

 

Prosjektleder Odd Arne Stien