Totalt har nå 322 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 113 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har også denne uka vaksinert gruppen mellom 75 til 84 år.

I uke 8 og 9 får vi kun tilsendt vaksiner for andre dose til de som ble vaksinert med første dose i uke 5 og 6.  Dette betyr at ingen vil bli innkalt til time for første dose i disse ukene. Dette er en beslutning tatt fra sentralt hold, og er ikke noe kommunen selv kan omgjøre. Videre vaksinering vil fortsette så snart vi får tilsendt nye vaksinedoser for dette, og de som da står for tur, vil bli kontaktet.

Vi minner om at det nå er åpnet for påmelding til vaksinering for alle som tilhører en av risikogruppene under 65 år. Påmelding finnes her

Det er også fortsatt mulig for alle over 65 år å melde seg på til vaksinering. Vi vil presisere at denne gruppa omfatter alle som fyller 65 år i løpet av inneværende år (2021)

Vaksinen vi bruker nå er Comirnaty fra BioNTech og Pfizer, og det er også denne vi vil få tilsendt de førstkommende ukene for andre dose.

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.